Fiili Hizmet Zammı Emeklilik Yaşı Hesaplama

Fiili Hizmet Zammı Emeklilik Yaşı HesaplamaBöylelikle çalışanların primleri artmakta, emeklilik için gereken prim güğnü ödeme sayıları daha hızlı dolmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde açıklanan; fiili hizmet süresi zammı hakkında sorulardan oluşmaktadır. 1990 tarihinde polis olarak işe başlamış 01. fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe . Aşağıdan Fiili Hizmet zammı üceretsiz hesaplanabilir. Halen 40 yaşında olduğu için istemesi durumunda hemen emekli olabilecektir. Örnek; Astsubayımız ileriki yıllarda emekli olmak istedi ve emeklilik tarihi itibariyle de 6 yıl 1 ay fiili hizmet süresi zammını kazandığını varsaydığımızda emeklilik tarihi, 15. İnsan sağlığına ilişkin işlerde ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu olarak 3/8/2018 talihinden önce geçen çalışma süreleri, emeklilik . Böylece emeklilik için gereken prim günü erken tamamlanır. Mustafa Gümüş 56 yaşında emekli …. İlgili düzenleme hükmü şu şekildedir :“ “e) Maden istihsalinde çalışanların; Toprak. Uzman erbaş için emeklilik hizmeti ve yaşı. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayanların hak kazanılan fiili hizmet süresi zammı (yıpranma) süresinin üç yıldan çok olmamak üzere yarısı emeklilik yaş haddinden indirilir. Detaylarıyla Fiili Hizmet Süresi Zammı Özel Dosyası. Polis Emeklilik Hesaplama | Guncel Bilgiler Fiili Hizmet Zammı Tablosu ve Hesaplama …. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar …. Fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Emeklilik yaş haddinden indirilmesine esas 1800 ve 3600 gün hesabında, aynı ay içerisinde fiili hizmet süresi zammı …. Fiili hizmet süresi zammı, farklı meslek gruplarının çalışırken maruz kaldıkları ruhsal ve fiziksel olarak yıpranma durumlarının telafisi için, her 360 gün içinde 60,90 ve 180 prim gün sayısı eklenmesini kapsamaktadır. Almanya Asgari Ücret, Emeklilik Yaşı…. Örneğin cam fabrikasında çalışan işçi için fiili hizmet zammı …. 4/a (Devredilen SSK), 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer(506 tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan. fiili hizmet süresi zammı uygulamasının türk sosyal. Memurlar için Emeklilik Yaşı Hesaplama Programını buradan indirebilirsiniz. Örnek: Döküm fabrikasının Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar. 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı …. Vatandaşlar, emeklilik tarihini online emeklilik sorgulama hizmetleri ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Diğer sigortalılar içinse fiili hizmet sürelerinin yarısı kadar emeklilik yaşları geriye çekilmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet. Bu tablodan yararlanamadıkları için kişiler üzerinde bu emeklilik tablosu da uygulanamamaktadır. Fiili Hizmet Süresi Zammı. Bu kapsamda çalışanların alacakları fiili hizmet zammı, 60,90,180 günlük prim eklemeleri şeklinde olacaktır. 5510 sayılı Kanunda öngörülen fiili hizmet süresi zammının yarısı üç yılı geçmemek üzere diğer bazı şartları taşımaları halinde Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. Bu sebepten dolayı fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde %20 oranında normal malullük ve 60 gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 90 günlük işlerde 1,5 puan ve 180 günlük işlerde 3 puan eklenerek bu ilave primlerin tamamı işverenler tarafından ödenmek durumundadır. Yer altında çalışanlar hariç, fiili hizmet zammı almaya hak kazanılan süre, 5 yıldan 3 yılı indirilecek ve bu süre emeklilik yaş haddinden indirilecek. için tamamı diğerleri için yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Yani, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı olsa da bu sürenin 3 yılı yaş gruplarından düşürülür. Resmi Gazetede Yayınlandı: Emekli Olma Yaşı Düşürüldü Anında Emekli Olabilirsiniz. Fiili hizmet süresi zammına tabi olarak farklı işyerinde çalışan sigortalının emeklilik yaş haddinden indirim yapılması için gerekli olan 3600 . Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Ancak, yaş haddi indirimindeki süre sınırı yer altı işlerinde çalışanlar için uygulanmaz. Fiili hizmet süresi zammı Emniyet, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT personeli için 8 yılı, diğer sigortalılar için 5 yılı geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenir. Programda Fiili hizmet zammı daih tüm parametreler dikkate alımıştır. AYİM'e göre, fiili hizmet zammı toplamı . ne zaman emekli olurum? emeklilik yaşı hesaplama. maddesi ile belirlenmiş emeklilik yaşına tabi olanların müstahak oldukları fiili hizmet süresi zammının tamamı, - Sonra göreve başlayan ve dolayısıyla emeklik yaşı olarak. Fiili hizmet süresi kapsamında çok sık . Fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken resmî tatiller hesaplama gününe. Ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı nasıl ve nereden …. Fiili hizmet süresi zammı emeklilik hizmet süresini tamamlamada sanki fiili olarak çalışmış sayılmakla birlikte, yaş …. 4A (SGK), 4B (Bağ-kur), 4C (Emekli Sandığı) için ne zaman emekli olurum hesaplama işlemi yapmak için aşağıdaki alanlara uygun seçenekleri girerek hesapla butonuna basınız. 2002’ye kadarki hizmeti: 10 yıl. Fiili Hizmet Zammı Hesaplama Programı, tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde tasarlanmış, otomatik olarak puantaj, bordro, icmal, ödeme emri, emsan metin dosyası, KBS şablonu vs. Fiili hizmet süresi zammı hesaplaması eklenecek prim gününe gore şu şekilde yapılır. Polis ve askerin emeklilik hesabı. 15/01/2012 18:35:00: Yazdır: Soru. FETÖ sitesinden tehdit: 15 Temmuz'u …. Kişisel hesaplama yapılacak kişinin T. İşte yıpranma, erken emeklilik, okulda geçen sürelerin emekliliğe eklenmesi, tazminat gibi yüz. Fiili hizmet zammı ile çalışan, polis, asker, MİT, Röntgenciler kadar bu YAŞ’dan düşerek emekli olacakları YAŞ’ı bulacaklardır. 1999 yılından önceki 1 aylık hizmet, emeklilik yaş veya hizmet süresini düşürür mü? 23:40. sırasında belirtilen yeraltında çalışanlar için süre sınırlaması olmaksızın FHSZ'nin tamamı kanunda yaş hadlerinden indirilir. G- Fiili Hizmet Süresi Zammı Nasıl Hesaplanır?. İşte, 4A, 4B, 4C 2020 emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve emekli olmada etkili olan şartlar hakkında bilgiler. (söz konusu işyerinde her 360 gün için eklenecek fiili hizmet süresi zammı 60 gündür) çalışan bir sigortalının fiili hizmet süresi zammı kapsamında 3500 prim gün sayısı bulunmaktadır. Fiili Hizmet Zammına tabi personelin çalıştığı alana göre sınıflandırılmış yukarıda ki cetvele göre belirtilen gün sayısına göre aylık emekli keseneği olarak hesaplanan tutar üzerinden hesaplanır; Gün oranı = Cetveldeki günsayısı / 30 = 90 / 30 = 3 bulunur. Tekrar merhaba, 06/2000 öncesi toplam günüm fiili hizmet zammı ile birlikte 2700 gün. Fiili Hizmet Süresi Zammının Prim Ödeme Gün Sayısına İlave Edilmesi. Burada asıl olan sigortalının fiili hizmet zammı kazandığı tarihin 23 Mayıs 2002 tarihinden önce olup olmamasıdır. Ayrıca fiili hizmet zammı kadar da yaşı öne alır. yönetmelikle fiili hizmet zammı yönetmeliğinde yapılan Emeklilik yaş haddinden indirilmesine esas 1800 ve 3600 gün hesabında, aynı ay. 3) 15 YILDA MAAŞ: Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli. 2002 tarihi itibariyle 16 yıl 1 ay 14 gün hizmetiniz olmaktadır. Fiili hizmet zammı süresinden faydalan kişilerin, emeklilik hesaplama tablosundan yararlanma hakları kesinlikle bulunmamaktadır. Röntgen teknisyenini varsayarsak günde 7 saat çalışmasından dolayı 196,5 gün x7= 1375,5 saat yapmaktadır. Fiili hizmet süresi zammı 5434 sayılı T. Her 1 yıllık çalışma 420 gün olarak SGK hizmetine eklenir. Fiili hizmet zammına katılan bu süreler emeklilik yaşından ve emekli olunacak süreden de düşmektedir. Şimdi firmada | çalışma, dayanak, hafta, hesaplama, hizmet, izin, süre, tatil, ücret, zam Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden. üzere, birinci fıkraya göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammı prim ödeme gün sayısına eklenir. Ne zaman emekli olabilirim (4c)Ne zaman emekli olabilirim (4c) uygulamasina hosgeldinizKamu çalışanlarının hizmet hesabı ve ne zaman emekli olabilecekleri muhtemel tarih bilgisi. Çalışanın işte geçen 360 günü için eklenecek prim süresine gore işlem yapılmaktadır. FHSZ'nin yarısı, emeklilik yaş haddinden indirilecek. 4/a (SSK) statüsünden emeklilik şartlarının tespitinde 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hak kazanılmış olan fiili hizmet süresi zammı . Bu durumda emeklilik yaşından 3*90=270 gün indirim yapılır. Fiili Hizmet Zammı alanlar için hesaplama örneği. 2009 tarihinde göreve başlayan ve emekli sandığı kapsamındaki bir sağlık çalışanı bayanın emeklilik şartları 58 yaş ve 9000 gündür. SGK üzerinden 4B emeklilik hesaplama nasıl yapılır? BAĞ-KUR için de ne zaman emekli olurum sorgulaması yapabilmek için SGK’nın internet sitesinden faydalanabilirsiniz. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Fiili Hizmet Süresi Zammı İle İlgili Sorular. Hizmet süresinin yanında yaş şartı ilk sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. Fiili Hizmet Zammı oranlarına ait tablo ektedir. Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşını 55'ten 50'e indirirken, çalışanlara yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) veriliyor. Fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken resmî tatiller hesaplama gününe dahil edilir mi? 30. Fiili Hizmet Süresi Zammı İle Emeklilik Yaş Haddinin Geriye Çekilmesi Yasama üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların üç yılı …. Fiili hizmet süresi zammı emeklilik hizmet süresini tamamlamada sanki fiili olarak çalışmış sayılmakla birlikte, yaş gruplarından avantaj sağlanmasında 8 Eylül 1999 tarihinden önceki memurlarla, bu tarihten sonra memur olanlar arasında oluşan ve aynı şekilde 5510 sayılı Kanun madde 40 hükmüyle de devam ettirilen uygulama farklılığının, yani yaş …. Emekli aylığına etkisi: Fiili hizmet süresi. TSK personelinin hak kazandığı Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma) normal istekle emeklilik yaşlarından düşülüyor. Erken emeklilik kapsamında çok tehlikeli iş gruplarında çalışan kişilere büyük avantaj. u nedenle fiili hizmet zammı hesaplamasında prime esas kazancın tespitinde ödemesi. Böylelikle çalışanların primleri …. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve fiili hizmet listesinde yer alan sağlık çalışanları; Çalıştıkları her 360 gün için ilave 60 gün fiili hizmet zammı alırlar. Yani 50 yaşında oemekli olmanız gerekirken 47 yaşında emekli …. Bu nedenle emekli olacağınız tarihi net olarak hesaplamak mümkün değil. Fiili Hizmet Zammı Hesaplama (5434 Tabi) …. 4C EMEKLİLİK HİZMET SÜRESİ VE YAŞ HESABI. Fiili hizmet zammına ilişkin süreler, belirli oranlarda çalışanın emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir. sigorta başlangıcım (işçi-ssk) Şubat 1997 ve 560 prim günüm var. Bu durumda, fiili hizmet süresi zammı dahil 15. Örneğin; kişi toplam iki yıl (720 gün) fiili hizmet süresi kazanmışsa ve bu kişinin emeklilik için doldurması gereken yaş 52 ise bu sürenin yarısı emeklilik yaşından düşülür ve o kişi 51 yaşında emekli olabilir. gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden; eklenilen bu sürenin üç. Fiili hizmet süresi zammı hesaplaması çalışanların 360 günü üstünden değerlendirilir. 1375,5 /8×90/ 360 olarak hesaplandığında 42,98 fiili hizmet günü sayısını elde etmekteyiz. Yıpranma hakkıyla gazeteciler daha erken emekli oluyor. - Uzman erbaşlıkta 25 hizmet yılınızı dolduracağınız tarihe kadar hak kazanacağınız fiili hizmet süresi zammı 4 yıl 12 gün olarak görünmektedir. Fiili Hizmet zammı uygulaması ile riskli işlerde çalışanların primlerine yıllık olarak 60, 90, 180 gün prim eklenir. Diğer sigortalı çalışanlara göre daha erken emekli olurlar. 58 olan yaş grubu 55 e, 60 olan yaş grubu da 57 e indirilir. Fiilen yıpratıcı işlerde çalışılan sürelerin her 360 günü için 60 prim gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacaktır. Fiili hizmet süresi ayrıca emeklilik …. Çalışanın işte geçen 360 günü için eklenecek prim …. Bu sorgulamayı yapabilmeniz için arama motoruna “4B emekli yaşı …. Yani, 8 Eylül 1999 tarihinden; - Önce göreve başlayan ve emeklik yaşı bakımından hizmet süreleri itibariyle 5434 sayılı Kanun’un Geçici 205. 20 tam hizmet yılınız için hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarı da 164. Fiili hizmet süresi zammı en fazla 3 yıl olmak şartıyla yarısı emeklilik yaşından düşürülmektedir. İtibari hizmet süresi yıpranma payı veya fiili hizmet süresi zammı gibi uygulamalar emekliliğe nasıl etki eder emeklilik yaşını düşürür mü. Fiili Hizmet Zammına tabi personelin çalıştığı alana göre sınıflandırılmış yukarıda ki cetvele göre belirtilen gün sayısına göre aylık emekli keseneği olarak hesaplanan tutar üzerinden hesaplanır; …. Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Emeklilik yaş . 2008'den sonra fiili hizmet zammında önemli bir şart getirilmişti. Bu sürelerin, üç yıl geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Bu uygulamayı kullanırken hizmete başlama tarihi, doğum tarihi, cinsiyet, maluliyet durumu, erken yaşlayla. Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo uygulanmamaktadır. MADDE 5 – (1) Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve aşağıdaki tablonun birinci sütunundaki işler/işyerlerinde çalışan ve ikinci sütunda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan. Fiili hizmet zammı sistemi tümüyle değiştiği için, bu kişilerin emekli olmak için gerekli yaş hadleri de uzadı. Diyelim ki bu işçi cam fabrikasında 3 yıl çalıştı. | Fiili hizmet zammı bordrosu hazırlanırken 4 gün Hafta sonu tatillerini çalışmadığı için Fiili hizmet zammı hesabına dahil etmiyor idik. Ayrıca fiili hizmet süresi hesaplaması yapılarak eklenen bu 90 günlük hizmet süresi emeklilik yaşından da düşülür. (Visited 80 times, 1 visits today) Şununla etiketlenmiş: Emeklilik Yaşı Hesaplama 4/a işçi , Emeklilik Yaşı Hesaplama 4/b Bağ-Kur , Emeklilik Yaşı Hesaplama 4/C Memur 657 , Emeklilik Yaşı Hesaplama e-Devlet , Emeklilik Yaşı Hesaplama SGK. Toplam hizmet süresine göre emeklilikte tabi olduğu yaş: 51. Soru: Sağlık çalışanıyken Ekim 2020’de emekli oldum. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları. Bu şart özellikle de ilk defa fiili hizmet zammı …. *Ödenen SGK primleri ne kadar yüksek olursa alınacak emekli maaşı da o oranda yükselir. Subaylık nedeni ile 12 aylık hizmet karşılığı bana verilen 3 aylık fiili hizmet zammı …. 300 binden fazla emniyet personelini ilgilendiren düzenlemelerin bir çoğu bilinmiyor. Yani her bir yıllık çalışma karşılığı 450 prim günü eklenir. Hak kazanacağınız fiili hizmet süresi zammı emeklilik yaşınızdan düşülecektir. Fiili Hizmet Süresi Zammı İle Emeklilik Yaş Haddinin Geriye Çekilmesi Yasama üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların üç yılı aşmamak kaydıyla fiili hizmet zammı süresi kadar emeklilik yaşları geriye çekilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç. Belirttiğiniz şartlar SSK kapsamında devam etmeniz durumunda geçerli şartlar. fiili hizmet hesabı hakkında. 60 prim günü eklenecekse, çalışanın gün sayısı 60 ile çarpılır ve 360'a bölünü. İtibari hizmet ve fiili hizmet süresi zammı, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, işçiler için 506 sayılı Kanunun ek 5. 25 hizmet yılı + 58 yaşını dolumu, 1. 5) YIPRANMA HAKKI: Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj belli mesleklere uygulanıyor. 1999'dan sonra göreve başlayan askerlerin emeklilik hesaplaması. Fiili hizmet zammı sürem ne kadardır?. ödeme gün sayısının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi öngörülmüştür. Kadınlarda emeklilik yaşı hesaplama Tc ile ne zaman emekli olurum. ilave edilen fiili hizmet suresi zammının yarısı emeklilik yaş Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan . 27 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27010 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen fiili hizmet süresi zammı …. Bu Yönetmelik; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen ve itibari hizmet süresi, yıpranma payı olarak da anılan fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere, 5510 sayılı Kanunun “Fiilî hizmet süresi zammı” başlıklı 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmış, 27 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de. İtfaiye eri için emeklilik yaşı hesaplama. 1999’dan sonra göreve başlayan askerlerin emeklilik …. 90 gün fiili hizmet süresi eklenecek ise bu noktada çalışılan gün sayısı çarpı 0,25 olarak hesap yapılmaktadır. Vedat İlki İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı vedat. Buna göre işyeri ve işlerde geçen çalışma sürelerinde 360 gün için yapılan hesaplamalar: 60 gün fiili hizmet süresi hesaplanacaksa buna göre kişinin çalıştığı gün sayısı çarpı 60 bölü 360 olarak hesaplama yapılır. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında fiili hizmet zammı …. 600 prim günü çalışmış kişilerde, fiili hizmet. Hesaplamalar; SGK BİLGİSİ Anasayfa. Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar için YILLIK fiilî hizmet süresi zammı prim belgesinin ait olduğu yılı takip eden 3 ay içerisinde en geç 31 Mart günü sonuna kadar gönderilmesi, kesenek ve karşılık tutarlarının da aynı sürede ödenmesi,. Fiili hizmet zammına eklenen bu süreler emeklilik yaşından ve emekli olunacak süreden de düşmektedir. Fiili Hizmet Zammı Nedir, Kimler Yararlanır. * Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo uygulanmamaktadır. com Fiili Hizmet Süresine Şematik Yaklaşım. Fiili hizmet süresi zammı ile çalışanlara yıllık bazda ek prim sağlanır. 58 olan yaş grubu 55 e, 60 olan …. Genel olarak bu kavram çalışanların sigorta prim gün sayısı ve emeklilik yaş hadleri üzerinde etkili olmaktadır. 2010 yılında kamuda sözleşmeli. 5434 Sayılı Kanunun Mülga 32 nci Maddesine Göre FHSZ. - sigortalılık süresine eklenecek, - emeklilik yaş haddinden indirilecek,. Halk dilinde yıpranma payı olarak da bilinir. Örneğin cam fabrikasında çalışan işçi için fiili hizmet zammı süresi her yıl için 90 gündür. Emeklilik yaş haddi hesaplamalarında 3600 gün çalışılması halinde fiili hizmet zammı 3- Fiili Hizmet Süresi Zammı Hesaplanması;. Sigortalı sayısı bir yılda 767 bin kişi arttı Sosyal yardım. Emeklilik tarihi 1 ocak 2024 - türmob. Toplam hizmet süresi: 12 yıl 6 ay. Örneğin askerlik döneminde 3 ay FHZ kazanmışsanız, emeklilik tarihiniz 3 ay erkene alınır. Emekli Sandığı Kanunun değişiklik yapılmış ve emeklilik şartlarının yanında bir de YAŞ . 1-Önce 23 Mayıs 2002’deki durumunuzu bulun. Fiili hizmet zammının hesaplanmasında 5434 sayılı kanuna tabi personelden farklı olarak Özel Hizmet Zammı ilave edilirken Ek Gösterge oranına bağlı olarak yapılan tazminat hesaplaması 5510 Sayılı kanuna tabi personelde emekli keseneği matrağına dahil edilmemektedir. Fiili Hizmet Zammı Hesaplama (5434 Tabi) hakkında bilgi, kullanma talimatı … Fiili Hizmet Süresi Zammı(FHSZ) Nasıl Hesaplanır … 31. Maden yeraltı işlerinde geçen çalışmalar için hesaplanan fiili hizmet süresi zamları hem prim ödeme gün sayısına ilave edilmekte hem de emeklilik yaş . Anlatımın altında bulunan SGK’ya bağlı internet sitesine girişi kullanınız ve adımları takip ediniz. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI “Emeklilik yaş haddinden indirilmesine esas 1800 ve 3600 gün hesabında, . Bu süreler kişinin daha erken emekli olmasını sağlayacaktır. Bu tarihten sonra göreve başlayan polis memurlarından bayanların emekli olabilmesi için 58 yaş 9000 günü, erkeklerin de 60 yaş 9000 günü tamamlamaları gerekmektedir. 8 ay askerliğiniz olduğundan borçlanmanızın faydası yok. Yıpratıcı ve ağır işlerde çalışan vatandaşlar, fiili hizmet süresi zammı veya bir başka ismi ile yapılanma hakkı ile erken emekliliğe hak kazanabilir. 180 gün fiili hizmet süresi ilave edilecekse çalışılan gün sayısı çarpı 0,50 hesaplaması yapılmaktadır. Fiili hizmet zammı düşüldükten sonraki yaşı: 45 yıl 10 ay 20 gün. Emeklilik yaş haddinden indirim yapılmasında yıpranma payı ne olursa olsun üst sınır 3 yıl olarak uygulanmaktadır. Hesaplanan fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaş hadlerinden indirilebilmesi için. Erken Emeklilik Müjdesi Geldi! Fiili Hizmet Süresi Zammı. Tavan tutar ise brüt asgari ücretin 2017 yılından önce 6,5, 2017 yılında sonra ise 7,5 katının çarpımı olarak hesaplanır. Örneğin Polislerin Fiili hizmet süresi zammı her 360 gün için 90 gündür. Bizim meslekten olanlar Ağustos 2018'den itibaren yüzde 20 oranında Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHZ) kapsamına alındı. Fiili hizmet süresi zammına ait süreler de emeklilik yaş ve emeklilik hizmet hesabı açısından normal hizmet süresi sayıldığından, emekli . Bu meslek gruplarında görev alan kamu personelleri ile iş kollarında çalışan işçilere SGK erken emeklilik hakkı sağlıyor. Subaylıktan Kazanılan Fiili Hizmet Zammının Emekliliğine K…. Ne zaman emekli olabilirim, emekli maaşım ne kadar gibi sorulara cevap veren, sgk sorgulama, hizmet . Yanlış hesaplama örneği; Polis memurunun doğum tarihi: 01. Kimi meslek gruplarında prim gün sayısı ve emeklilik için yaş haddinden indirilen süreye, fiili hizmet süresi zammı deniyor. Fiili Hizmet Zammının Emeklilik Yaşına Etkisi. Ne Zaman Emekli Olurum? Emeklilik Yaşı Hesaplama 2022. “Gazeteciler, normal emeklilik şartlarından çalıştıkları her 360 güne 90 gün ‘ Fiili Hizmet ‘ yani yıpranma hakkı alırlar. 11 Ardından HESAPLA butonuna tıklanarak fiili hizmet zammı hesaplama işlemi başlatılacaktır. Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları. Sağlık personeli emeklilik yaşı hesaplama Fiili hizmet zammı kapsamında olan bir çalışan için örnek emeklilik yaşı hesaplaması yapalım. Ancak iki yıllık yüksekokul eğitim sürenizi borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz. (3) Birinci fıkraya göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaş hadlerinden indirilmesinde, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tablonun; a) (10) uncu sırasında yer alanlar için en az 1800,. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen fiili hizmet süresi zammı …. Bu hizmetlerin 3 yılı yani 1080 günü emeklilik yaşından düşürülür. sırasında belirtilen yeraltında çalışanlar için süre sınırlaması olmaksızın FHSZ’nin tamamı kanunda yaş …. Bu şart özellikle de ilk defa fiili hizmet zammı kapsamına alınanların önemli bir sorununu teşkil etmektedir. Emekli aylıkları da Fiili Hizmet …. Cevap: Emeklilik tarihinizi öne çekmek için en az 16 ay askerlik süresi lazım. Sağlık çalışanları hangi esaslara göre fiili hizmet zammı alırlar? Malullük ve ölüm hallerinde emeklilik yaş haddinden indirim . Özellikle belirtmemiz gerekir ki; fiili hizmet zammı alınacak sürenin hesabında ilk defa sigortalı olunan tarihin, bu tarihten önce veya sonrası için fiili hizmet zammı kazanmanın önemi bulunmamaktadır. E-devlet üzerinden emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik hesaplama işlemleri e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Çalışma hayatında tehlikeli ve çok tehlikeli iş . Fiili hizmet süresi zammı, toplam prim gün sayısına ilave edilecek. (3) Birinci fıkraya göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaş hadlerinden indirilmesinde, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki . (1) 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin bölüm başlığı olan “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkânı bulunuyor. gün sayısını ilave etmek ve yaş hadlerinden indirim yapmak suretiyle. Fiili hizmet zammı süreleri, belirli oranlarla çalışanların emeklilik yaş hadlerinden düşmektedir. 5600 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim. Uygulamaya ilişkin detaylar ise “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Örneğin bu işçi normalde 52 yaşını doldurduğunda emekli . a) Prim ödeme gün sayısına ilavesi. (b) ve (ç) fıkralarında gösterilenlerden 32 nci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden; eklenilen bu sürenin üç yıldan çok . Sonuç sayfasında emeklilik yaşı yer alır ancak bu yaştan fiili hizmet müddetiniz (yıpranma payı) düşüldükten sonra ortaya çıkan tarih emeklilik tarihiniz olarak verilir. Yani 12 ay boyunca çalışmış bir emniyet mensubu için 15 ay çalıştığı düşünülerek emeklilik hesaplamaları yapılır. Tabi Olunan Emekli Yaşı: 0 (). Anlattığımız bu bilgiyi kanuna dayanarak. Halk dilinde yıpranma payı olarak ta ifade edilen fiili hizmet süresi zammı: 4/a ve 4/c sigortalılarından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun fiili hizmet …. Fiili Hizmet Süresi Zammı Test Soruları. 1968 doğumlu bir erkek polis memurunun 23. Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir, Kimler Yararlanabilir, Nasıl Hesaplanır?. Tüm çalışanlar gibi emniyet personelinin de en çok merak ettiği konuların başında emeklilik yaşı geliyor. 1-Çalışılan her 360 günü için 60-90-180 günleri kadarı prim ödeme gün sayısına eklenmektedir. Maluliyet ve erken yaşlanma durumunuzun olup olmadığını işaretleyiniz. Çalışılan her yıla 90 gün fiili hizmet zammı …. 2002 tarihi itibariyle 20 yıllık hizmetin tamamlanmasına kalan süreye göre hesap ediliyor. 20 yıl için 5 yıl, sonraki 4 yıl için 1 yıl olmak üzere 6 yıl fiili hizmet süresi zammı …. Yani bu işte çalışan kimsenin hizmeti bir yıl için 420 gün şekilde hizmete eklenmektedir. yaş hadlerinden, hizmet sürelerine eklenen fiili hizmet süresi zammı . formülü uygulanarak hesaplanmaktadır. Fiili hizmet süresi zammı hem bağlanacak aylıklar için gerekli bekleme süresinin tamamlanmasında, hem de aylıkların hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Gazeteciler ne zaman emekli olur? Uzmanına sorduk. 0008 (8 yıl 5 ay) 8 yıl, 5 aylık sürenin dörtte biri kadar da (2 yıl, 1 ay, 8 gün) fiili hizmet zammı aldığına göre toplamdaki hizmeti, 00. Prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında herhangi bir etkisi olmamaktadır. Eğer prim ödemelerinde kesinti varsa sayfanın sonunda yer alan tablolardan emeklilik yaşı hesaplanabilir. (3) Birinci fıkraya göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaş …. 2006 yılında askerliğimi kısa dönem(6 ay) yaptım. Erken Emeklilik Mümkün müdür? Yaş indirimi almak isteyenlerin bu . 2000/06 dönemi öncesi fiili hizmet zammı ile birlikte toplam ve net hizmeti yazarsanız bağkur kapsamında emeklilik şartlarınızı hesap edebiliriz. Kimlik numarası girilip TAMAM butonuna basıldıktan sonra ilgili kişinin fiili hizmet zammı süresi, emekliliğe esas derece, kademe ve ek göstergesi girilip KAYDET butonuna basılması gerekmektedir. Fiili hizmet zammı bordrosu hazırlanırken 4 gün Hafta sonu tatillerini çalışmadığı için Fiili hizmet zammı …. Fiili hizmet zammı demir çelik fabrikasında çalışanlar için bir tam yıl için 90 gün ek prim gün sayısı verilmektedir. Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara yönelik 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı …. SSK ve memuriyet hizmet sürenizin toplamını 25 tam yıla (9000 güne) tamamlamanız şartıyla, yedek subaylıkta kazandığınız 3 aylık fiili hizmet süresi zammınızın, emekli olacağınız 58 yaştan düşülmesiyle, emekli olacağız yaş 57 yıl 9 aya inecek. Hesaplama yapıldıktan sonra fiili hizmet süresi zammının yarısı, 3 yılı geçmemek koşuluyla aylığa da eklenebilir. Fiili Hizmet Süresi Zammı Yönetmelik. Kazandığı fiili hizmet zammı: 2 yıl 6 ay. 2-Fiili hizmet süresi zammı kapsamında kazanılan sürelerin 3 yılı geçmemek üzere (yeraltı işlerinde çalışanları için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır) emeklilik yaş haddinden indirilmektedir. oluşturan, Excel kullanılarak yapılmış bir programdır. SGK primlerinde taban tutar brüt asgari ücrettir. 1998 öncesi olan Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı'na (4C'ye) bağlı çalışanların prim ödemlerinin hiç kesilmediği varsayılarak hesaplama aracı tarafından emeklilik yaşı hesaplanıyor. Cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, hizmete başlama tarihinizi giriniz. Hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, . 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi zamları 2829 sayılı Kanuna göre birleştirme kapsamında hizmetler …. Yaş Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar Doğum tarihinizi yazıp, cinsiyetinizi seçiniz. 1- Emekli olmam için 48 yaşımı dolduracağım 01. Yaş olarak da yine ilgili yasaya göre 48 yaş hükmüne tabiyim ve 01. Memur Emekli Maaş ve İkramiye Hesaplama Programı. Daha düne kadar 18 meslek grubuna bu hak tanınırken son yapılan. Bir çalışan 45 meslek kolundan birinde yer alması durumunda yıllık en az 60 gün ek prim hakkı kazanıyor anlamına geliyor. Bu bilgilere göre emeklilik yaşının ne kadar süre öne çekileceğini aşağıdaki gibi hesaplarız. 11 Temmuz 2022; Yüzde Hesaplama; En son güncelleme tarihi: 11. Fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) nasıl hesaplanır? 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde düzenlenen fiili hizmet süresi zammının örneklerle nasıl hesaplanacağını öğrenmek için. Fiili hizmet süresi zammını hesaplama için 5510 sayılı olan kanun dikkate alınmaktadır. 1990 tarihinde 18 aylık askerliğimi tamamladım. Ücretli ya da ücretsiz izinler, resmi tatiller fiili hizmet süresi olarak değerlendirilmez. 2013 · Fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) nasıl hesaplanır? 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde düzenlenen fiili hizmet süresi zammının örneklerle nasıl hesaplanacağını öğrenmek. Bu yaş grubundan ayrıca röntgen teknisyenliğinden kazandığı 18 aylık yıpranma süresinin. Soru 2) Hak edilen fiili hizmet zammının emeklilik yaşına etkisiyle birlikte emeklilik yaşı kaç olur? Cevap 2) Emeklilik yaş grubu 5434/geçici madde 205 hükmü ( k ) bendine göre 49 yaş grubuna dahil olacağını değerlendirmekteyiz. 2014 tarihinde maaşı olarak emekli olabilirsiniz. Hesaplama yapıldıktan sonra fiili hizmet süresi zammının …. 2008 ve sonrası göreve başlayan polislerin emeklilik şartları. Fiili hizmet süresi zammı yıpranma payı adı altında çalışanlara tanınan haklardan biridir ve hesaplaması için farklı yollar mevcuttur. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda . Türkiye'de Çeşitli meslek grupları hedefiyle erken emeklilik fırsatları SGK İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geride . Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları. Kademe intibakınız, 3600 ek göstergeniz. “Fiili hizmet süresi zammı” 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre kazanıyor. 1- KURUMSAL HESAPLAMA Maaşını ayın 15’inde peşin alan 5510 Sayılı Kanuna tabii olan personelin fiili hizmet zammı prim belgesi, takip eden ayın 14’ünden son gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmek zorundadır. Bağkur için şartlar farklı olur. Emeklilik için fazladan kazanılan günlere, fiili hizmet süresi zammı ya da yıpranma hakkı deniyor. 5510 sayılı Kanun ile ilgili bir eksiğiniz kalmasını istemiyorsanız, Kanun hakkında neredeyse tüm maddelerin …. Örneğin 60 yaşa tabi ise 57 yaşının ortalarında emekli olabilecek. Sosyal Güvenlik Yasası Meclis'ten geçti. Fiili Hizmet Zammı Hesaplama (5434 Tabi) hakkında bilgi, kullanma talimatı. Emeklilik Yaşı Hesaplama Okumaya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Emeklilik Hizmet Süresi Hesaplama adlı yazıyı okuyabilirsiniz. 2002 itibariyle fiili çalışması, 15. Perşembe, Mayıs 26 2022 Son Dakika Haberleri. Yıpranma Payı Emekliliğe Nasıl Etki Eder. Bu sebepten dolayı fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde %20 oranında normal malullük ve 60 gün sayısı …. Emeklilik yaşı hesaplama 2021 Ne zaman emekli olabilirim? sorusunu emeklilik için gün sayanlar ya da çalışma hayatının ne zaman biteceğini merak edenler tarafından araştırılıyor. 2008’den sonra fiili hizmet zammında önemli bir şart getirilmişti. aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. Sisteme girdikten sonra e-hizmetler kategorisinin altında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun online hizmet uygulaması SSK 4a emeklilik yaşı hesaplama hizmet bilgisi olarak güncel sigorta bilgilerine ulaşmanızı sağlar. Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir? Nasıl Hesaplanır…. Örneğin cam fabrikasında çalışan işçi için fiili hizmet …. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinde Maden istihsalinde çalışanlardan toprak altında maden çıkartma işlerinde çalışanlara her yıl için 6 ay fiili hizmet zammı verileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre her polis, çalıştığı yıl başına artı 3 ay hizmet süresi hakkı kazanır. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet zamanı zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor. İtfaiye erlerininin yıpranma payları, yani fiili hizmet süresi zamları …. Burada yapacağınız emeklilik hesaplama ile emeklilik tarihi, emeklilik yaşı, sigortalılık süresi ve emeklilik prim gün sayısı. Bu hizmet kullanılarak, ilgililer fiili hizmet süresi zammı uygulaması kapsamındaki çalışma sürelerinin tespiti için başvuruda bulunabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilave edilen fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş . Erken emeklilik için prim gününün erken doldurulmasının yanı sıra yaş sorunsalı da bulunmaktadır. Böylece en fazla ödenecek gün sayısı 57 gün olmaktadır. 5434 fiili hizmet zammı nasıl hesaplanır ve 2018 yılı kaç gün fiili hizmet verilecek izin rapor eğitim resmi tatiller Konunun tamamını görebilmeniz için Özel Üye olmalısınız Moderatör tarafında düzenlendi: 18 Ocak 2019. Bu yaşı dolduracağınız 21 Ağustos 2031’de emekli olabilirsiniz. Eğer bu hesaplama size zor geliyor ise, yukarıda belirttiğimiz. Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki (c ve d) fıkralarında yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı,. 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde düzenlenen fiili hizmet süresi zammının örneklerle nasıl hesaplanacağını öğrenmek için tıklayınız. 27 Eylül 2008 Tarihli Resmi Gazete. Fiili hizmet zammı her ne kadar sigortalılık süresini geri götürmez ise de ilk defa sigortalı olunan tarihin fiili hizmet zammı süresi kadar farazi olarak geriye götürülmesi sonucu tespit edilen farazi ilk defa sigortalı olunan tarihi dikkate alarak uygulayıcıların kullandığı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre emeklilik …. - Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo uygulanmamaktadır. Buna göre, fiili hizmet süresi zammı verilen sigortalıların ne kadar süreyle bu haktan yararlandırılacağının emekli olmadan önce tespiti veya çalışması devam . Ama kişiye eklenen 60 prim günleri toplamda 5 yılı geçemez. Yani 50 yaşında oemekli olmanız gerekirken 47 yaşında emekli olabiliyorusunuz. 1999’dan sonra göreve başlayan askerlerin emeklilik hesaplaması. Fiili Hizmet Süresi Zammı Yönetmeliğinde Değişiklik. Fiili Hizmet Zammı Hakkında Bilinmesi Gereken Özellikli Kon…. Örneğin, toplam 1500 gün fiili hizmet süresi zammı elde eden kişinin emeklilik yaşı . İdareler, İşçiler Açısından Fiili Hizmet Zammını Nasıl Uygulamalı?. Memur Emekli Maaş ve İkramiye Hesaplama Programı hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için. Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından, bazı işyerleri ve işlerde hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile kamu görevlileri yararlanabilmektedir. Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu. Kimlik numarası girilip TAMAM butonuna basıldıktan sonra ilgili kişinin fiili hizmet zammı süresi, emekliliğe esas . Fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süreniz, yedek subay olarak askerlik yaptığınız Emekli Sandığına tabi hizmet sürenizin dörtte biri kadar olur. FETÖ sitesinden tehdit: 15 Temmuz'u unutturmayacaklara ben de bu utancı. 2009 tarihinde göreve başlayan ve emekli sandığı kapsamındaki bir sağlık çalışanı bayanın emeklilik şartları …. 1989 günü polis olarak işe başlayan birisinin 23 Mayıs 2002 günü toplam fiili. Memur İkramiye ve Maaş Hesaplama programı ile ikramiyenizi ve memur emekli maaşınzı excel formatında hesaplayarak indirebilirsiniz. 2009 tarihinde emekli olmam gerekiyor. MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. Bunların sonrasında SSK prim ödeme gün. Bu şart fiili hizmet zammı sürelerinin emeklilik bakımından katkı sağlaması için 3600 günlük bir staj süresi getirilmiş olmasıdır. b) Emeklilik yaş haddi: Sigortalılara yaşlılık aylığı c) Fiili hizmet süresi zammı: Sigortalıların Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen . emeklilik hesaplama emeklilik yaşı hesaplama emeklilik tarihi emeklilik hesaplamaları alınacaktır. 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi, başlangıç …. Aşağıda emeklilik hesaplamasının nasıl yapıldığı konusunda ayrıca bilgi verilecektir. Ömer Meriç Cevaplandı 2 gün önce. Emekli Sandığı Fiili Hizmet Süresi Zammı Emekli sandığı konularında devam ediyoruz sizde değerli sgk okurlarımız bunları görüyorsunuz ama son 10 konu kaldı onlardan hemen sonra diğer sgk konularına devam edicez bundan sonraki sgk kategoriye daha karar vermedik ama bakalım ne olur yada ne ekleriz daha tam bilmiyoruz. 2-Fiili hizmet süresi zammı kapsamında kazanılan sürelerin 3 yılı geçmemek üzere (yeraltı işlerinde çalışanları …. Fiili hizmet süresi zammı da bu mesleklere uygulanıyor. Sigortalılık süresi ve fiili hizmet süresini nasıl buluruz? SGK Web sitesi www. Sezonluk çalışanların tazminat hakkı. Hizmet günlerini E-Devlet üzerinden tüm hizmet dökümünden görebilirsiniz. Bu arada kazandığınız Fiili Hizmet Süresi Zammı sizin emekli olacağınız yaşı da düşürüyor. 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi, başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak belirtiniz. Yani, memurun 3 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 1,5 yılı, 5 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 2,5 yılı, 6 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 3 yılı, 8 yıl fiili hizmet. Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 -1(a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet. Kazandığınız sürenin yarısı 3 yılı geçmemek şartıyla kanunda gösterilen emeklilik yaş şartından indiriliyor. Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo . Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara yönelik bir düzenlemedir. Ekim 2008 ayından önce asker, polis MİT mensubu, zirai karantinada görevli Tarım Müdürlüğü memur ve hizmetlileri, kamudaki basın müşavirleri, maden üretiminde çalışanlar , TRT çalışanları, devlet sanatçıları 5434 sayılı T. 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden . Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişiler için bu hesaplama tablosu kullanılmamaktadır. Fiili Hizmet Emeklilik Hesaplama. 11 Ardından HESAPLA butonuna tıklanarak fiili hizmet zammı hesaplama ….